ภาพกิจกรรม
คุณครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-6 เข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1 สิงหาคม 2562 คุณครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-6 เข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ ณ รร.บ้านกันทรารมย์ เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2562,13:37   อ่าน 57 ครั้ง