ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับทีมโครงงานประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ขอแสดงความยินดีกับทีมโครงงานประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดโครงงานเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ต่อไป
นักเรียน : เด็กหญิงศศิวิมล เกื้อหนุน / เด็กหญิงนิติภากร ภูมิพัฒน์ / เด็กหญิงณัฐชยา กล้วยนิจ
ผู้ฝึกสอน : คุณครูพรพิมาล แก้วธรรม
ผู้สนับสนุนกิจกรรมโครงงาน : ผอ.สุพิชชา ไพศาลสุวรรณ
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2562,13:49   อ่าน 56 ครั้ง