ภาพกิจกรรม
14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านปราสาท ขอขอบพระคุณท่าน ศน. ประพานิช เพียรไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ที่ได้มานิเทศการดำเนินกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา (ป.1-3) ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,12:56   อ่าน 13 ครั้ง