ภาพกิจกรรม
15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านปราสาท ขอขอบคุณ สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ ส่งคุณครูตำรวจดต.ผดุงมิตร คำนึง มาสอนนักเรียนให้รู้เท่าทันยาเสพติดและป้องกันตนเองได้ โดยโครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education)
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,12:59   อ่าน 12 ครั้ง