ภาพกิจกรรม
8-9 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.สุพิชชา ไพศาลสุวรรณ และคณะวิชาการ นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมนักเรียนตัวแทนที่จะเข้าร่วมการประกวดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี 2566 จังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2566,15:53   อ่าน 14 ครั้ง