ภาพกิจกรรม
24 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป.ศก.3 โดย ผอ.สุพิชชา ไพศาลสุวรรณ เป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านจันลม สพป.ศก.3 โดย ผอ.จำนาญ ไพบูลย์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงงานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2566,14:13   อ่าน 92 ครั้ง